U srijedu, 16. ožujka održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula

Written by on 15. ožujka 2022.

Za srijedu, 16. ožujka 2022. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće i zaključak:

  2.1. o mirovanju mandata vijećnika (Siniša Gordić) te verifikacija mandata zamjenika (Drago Marić)
  2.2. o mirovanju mandata vijećnice (Selma Ibrišagić) te verifikaciji mandata zamjenika (Ivan Žagar)

 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća od 08.02.2022. godine
 4. Donošenje:

  4.1. Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine (Smart city)
  4.2. Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine
  4.3. Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine

 5. Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – kč.br. 5421/6, kč.br. 5421/7, kč.br.5422/4, kč.br. 5422/5 sve k.o. Pula
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 8. Donošenje:

  8.1. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Javne ustanove Pula Film  Festival
  8.2. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pula Film Festival

 9. Donošenje:

  9.1. Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
  9.2. Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
  9.3. Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i druge opće akte
  9.4. Odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
  9.5. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika i člana Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
  9.6. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za ostvarivanje prava Talijanske autohtone zajednice
  9.7. Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
  9.8. Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo

 10. TEMATSKA TOČKA:

  Uspostavljanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o uslužnim područjima


Current track

Title

Artist

Background