Herculanea dobila novog direktora

Written by on 21. siječnja 2022.

Skupština trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. donijela je danas 21. siječnja 2022. jednoglasnu Odluku kojom se opoziva dosadašnja članica Uprave – direktorica Ingrid Bulian te imenuje novi član Uprave – direktor Robi Fuart.

Na natječaj se prijavilo pet kandidata od čega dvije prijave nisu ispunjavale formalne uvjete. Sukladno odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. proveo je postupak radi imenovanja člana Uprave – direktora društva. Nakon primitka potpunih i pravodobnih prijava, kandidati su podvrgnuti pisanom i usmenom testiranju kojim se izvršila procjena psihološkog profila i kompetencija kandidata, odnosno ciljeva i motivacija za rad.

Stajalište je Nadzornog odbora i Skupštine društva da kandidat Robi Fuart ima znanja u području djelatnosti društva utvrđenih Društvenim ugovorom te vještine analitičkog mišljenja, brzog zaključivanja i donošenja odluka, koje su često potrebne u situacijama kada nisu poznate sve informacije, sposobnost intuitivnog i kreativnog mišljenja.

 
Također, Nadzorni odbor i Skupština društva stajališta su da kandidat Robi Fuart ima razvijene sposobnosti jasnog uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku uz prisutnost vještina poput organiziranosti, sistematičnosti i sposobnost organizacije vremena, upravljanja nizom različitih aktivnosti istovremeno ili u kratkim rokovima, taktičnost i umijeće pregovaranja te sklonost suradnji i timskom radu.
 
foto: screenshot youtube

Current track

Title

Artist

Background