Počela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Brijuni

Written by on 3. srpnja 2021.

Svečanim otkrivanjem informativne ploče u luci Veliki Brijun u četvrtak, 1. srpnja 2021. počela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Brijuni kao jedne od aktivnosti projekta pod nazivom „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“. Za provedbu projekta zadužena je Državna geodetska uprava.

Prisustvovali su ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Brijuni dr. sc. Marno Milotić, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata DGU Mladen Pandža, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu DGU dr. sc. Nikola Vučić, predstavnici Područnog ureda za katastar Pula, kao i izvođači geodetskih radova na katastarskoj izmjeri i nadzora nad provođenjem katastarske izmjere te predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

„Za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni projekt je od iznimne važnosti jer je prostor obuhvata čitav prostor Nacionalnog parka. Iznimno nam je bitno nekoliko čimbenika koji će se odraditi kroz projekt, a najznačajniji su određivanje linije pomorskog dobra, evidentiranje puteva i staza, raznih šetnica te prilagodba katastarskih čestica zonama zaštite prirode sukladno planu upravljanja radi lakšeg upravljanja površinama,“ rekao je Marno Milotić.

„Primarni ciljevi projekta su upisi posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prvokupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova, “ rekao je Damir Šantek. Među ciljevima važnima za naš geodetsko-katastarski sustav, istaknuto je, su nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“  financiran je sredstvima iz Kohezijskog fonda. Ugovor za grupu 1 koja obuhvaća NP Krka, NP Risnjak i NP Brijuni, potpisan je 21. travnja 2021. godine sa skupinom ponuditelja. To su: Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. i Zagreb Geoprojekt d.o.o., Zagreb.

Vrijednost ugovora je 8.352.232,00 kuna bez PDV-a  (10.440.290,00 kuna s PDV-om). Ugovor za tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere, potpisan je također 21. travnja 2021. godine s ponuditeljima: Geo-Gauss d.o.o., Čakovec i Geodist d.o.o., Zagreb. Vrijednost ugovora je 899.900,00 kuna bez PDV-a (1.124.875,00 kuna sa PDV-om). Rok za završetak je 18 mjeseci.


Current track

Title

Artist

Background