Održana je 10. redovna sjednica Gradskog Vijeća Grada Vodnjan

Written by on 28. ožujka 2022.

Dana 24.03.2022. održana je 10. redovna sjednica Gradskog Vijeća Grada Vodnjan-Dignano na kojoj je izglasana Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano te je imenovano Povjerenstvo koje će uvesti poljoprivrednike u posjed. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada vezana za osnivanje mjesnih odbora te Odluka o osnivanju Savjeta mladih.

Usvojeno je financijsko izvješće za 2021.kao i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano. Također jedonesena Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića„Petar Pan“ Vodnjan-Dignano gospođe Danijele Vitasović Uršić iz opravdanih razloga radi odlaska u mirovinu. Grad Vodnjan-Dignano se i ovim putem želi zahvaliti ravnateljici na ustrajnom i posvećenom radu sa djecom i roditeljima, odgajateljicama te ostalim djelatnicama. Za vršiteljicu dužnosti je imenovana Petra Mišeta Capolicchio na vrijeme dok se provede javni natječaj za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano.

Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Castelier d.o.o. u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano u iznosu od 20.000,00 kuna za iznos od 555.200,00 kuna, nakon kojeg povećanje temeljnog kapital iznosi ukupno 575.200,00 kuna. Gradonačelnik Edi Pastrovicchio konstatirao je povećanje temeljnog kapitala koje će se vršiti povećanjem postojećeg poslovnog udjela u pravima iz potraživanja u iznosu od 205.200,00 kuna i uplatom u novcu iznosa od 350.000,00 kuna.

Povećanjem temeljnog kapitala Casteliera d.o.o., Grad Vodnjan-Dignano želi uspostaviti funkcionalni okvir ozbiljne i financijski zdrave tvrtke čijiće se razvoj temeljiti na društvenom poduzetništvu. Već ove turističke sezone uređenjem ugostiteljsko-uslužnog objekta na Novoj plaži u turističkom naselju Barbarigi želimo započeti sa razvojem Casteliera d.o.o., istaknuo je direktor Andrea Manzin. Dobit će se dijelom reinvestirati u daljnji razvoj trgovačkog društva Castelier d.o.o. ali isto tako i u komunalnu infrastrukturu i socijalne programe za djecu i mlade, umirovljenike, obrtnike i poljoprivrednike gdje će se građani slobodnom voljom moći uključivati u razvoj lokalne zajednice cijele Vodnjanštine.

Također su usvojene izmjene i dopune Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2022. godinu u Programu javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva gdje je dodana stavka za humanitarne aktivnosti. Time Grad daje mogućnost građanima da se uključe u prikupljanje humanitarne pomoći za određene korisnike sa svrhom obnove njihova doma koji je nastradao u požaru. Grad Vodnjan-Dignano, Zajednica Talijana Dignano i Pučko otvoreno učilište „Vodnjan-Dignano“ pokrenuli su zajednički projekt Limene glazbe Grada Vodnjan-Dignano i CI Dignano čime se osiguravaju naknade voditelju i predavačima te korištenje instrumenata i prostora za vježbanje.

Kolektivnim ugovorom koji je potpisan koncem 2021. godine između Grada Vodnjan-Dignano i Dječjeg vrtića „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano bilo je potrebno uskladiti sufinanciranje plaća djelatnika budući je postignut civilizacijski napredak u sferi radničkih prava. Između Grada i Sportske zajednice Grada je dogovoren ključ preraspodjele za rad sportskih klubova pri čemu je naglasak stavljen na djecu i mlade te građane treće životne dobi da se bave sportom u rekreativne svrhe te isto tako kvartalna provedba financijskog nadzora rada sportskih udruga. Više sredstava će se utrošiti na projektnu dokumentaciju radi izmjena prostornog plana u tekstualnom dijelu i dodatnih ulaganja na građevnim objektima u vlasništvu Grada i od interesa Grada.

Vijećnica Sandra Franjul uputila je apel građanima i Gradu ali i ostalim institucijama sigurnosti i prevencije da se vandalistički ispadi kojima svjedočimo svakodnevno na Vodnjanštini shvate kao izuzetno važan problem kojemu je potrebno sustavno rješavanje. Vijećnik Cristian Biasiol izrazio je zadovoljstvo povećanjem komunalno-prometnih redara pri čemu je Grad stajališta da je to itekako potrebno kako bi se adekvatno mogle sprovoditi Odluke o komunalnom redu. Na pitanje vijećnice Sandre Franjul vezano uz Program transparentnosti do kuda se stiglo, pročelnica Kristina Buršić je konstatirala da je Program u testnoj fazi te se očekuje što skorija implementacija.

Vijećnici Daniele Manzin i Denis Sgagliardi postavili su upit direktorici Contrade d.o.o Danieli Cetina vezano za predaju mješovitog komunalnog otpada na kućnom pragu, odnosno predaju glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu. Direktorica Contrade d.o.o. Daniela Cetina je naglasila kako je obavijestila kućanstva koja ne predaju mješoviti komunalni otpad da to počnu činiti i da se otpad mora zbrinjavati propisno Zakonu o gospodarenju otpadom, te je navela kako svaki građanin koji je uredni platiša ima pravo na besplatno odlaganje glomaznog otpada u količini od 2mᶟ na reciklažnom dvorištu, odnosno prema najavi Contrade d.o.o. kada su akcije prikupljanja glomaznog otpada u Vodnjanu, Galižani, Peroju i Barbarigi.


Current track

Title

Artist

Background