Zaštićena vrsta

Crvenokljune čigre u Hrvatskoj se gnijezde u kolonijama, obitavaju na rijekama jezerima i zaštićenim morskim uvalama i lukama. Gnijezda su im blaga udubljenja na golom tlu, ponekada znaju položiti jaja u nisku vegetaciju, visoka vegetacija za gniježđenje im nikako ne odgovara. Najveća ugroza im naravno prijeti od čovjeka jer su veoma osjetljive na prisutnost ljudi […]


Current track

Title

Artist

Background