Održano predavanje o nužnoj obrani kroz prizmu ključnih aspekata

Written by on 2. prosinca 2021.

U organizaciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u srijedu, 1. prosinca 2021. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održano je predavanje izv. prof. dr.sc. Barbare Herceg Pakšić s Pravnog fakulteta u Osijeku o pravu žrtve nasilja na nužnu obranu.

Uz građanke i građane različitih dobnih skupina predavanju su se odazvale i zamjenica gradonačelnika Pule Ivona Močenić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Elvira Krizmanić Marijanović te načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić.

Predavanje je otvorio tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula Kristian Družeta koji je naglasio važnost dostupnosti znanja koja će građanima omogućiti siguran i kvalitetan život.

„U tom cilju Vijeće za prevenciju kriminaliteta ima ulogu okupljanja i koordiniranja rada svih dionika na području grada Pule koji provode programe prevencije te organiziranje predavanja i radionica kojima će se posebno jačati ranjive skupine, ali isto tako dati i potrebni alati za svakodnevni siguran i kvalitetan život svim građanima“, rekao je Družeta.

U prvom djelu predavanja koje je održala Alica Rosić-Jakupović, voditeljica Odjela prevencije Policijske uprave istarske, upoznala je prisutne građane i one koji su izlaganje pratili online, s pravima žrtava nasilja i protokolima postupanja kod prijave nasilja. Isto tako, predstavljeni su pokazatelji prisutnosti nasilja u društvu te objašnjene razlike u reaktivnom i proaktivnom postupanju policije.

U središnjem djelu predavanja pod nazivom “O nužnoj obrani kroz prizmu ključnih aspekata – pravni pojmovi u laičkom životu” objašnjena je samoobrana s pravnog aspekta i kako se pravne odredbe Kaznenog zakona očituju u stvarnom životu. Predavanje pravne stručnjakinje, znanstvenice sa Pravnog fakulteta u Osijeku Barbare Herceg Pakšić, svojim izričajem u potpunosti je približilo pravne termine onim okolnostima koje obilježavanju situacije kada smo izloženi napadu i jedino nam nužna obrana ostaje kao sredstvo legitimne zaštite sebe ili drugih osoba. Objašnjeno je zašto se u zakonu navodi termin nužna obrana, a ne samoobrana kao pravo da branimo samo sebe.

Na kraju predavanja odgovoreno je na postavljena pitanja polaznika kojima su dodatno razjašnjene pojedinačne moguće sporne situacije o pravu na nužnu obranu ili njezinu prekoračenju. Također je naglašeno da je smisao nužne obrane u tome što zakonodavac zna da država nije u mogućnosti u svakom trenutku i na svakom mjestu pružiti potrebnu zaštitu građanima te je tim pravom koje proizlazi iz Kaznenog zakona data mogućnost da se žrtve obrane od protupravnog napada.

Kristian Družeta, tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula na kraju je zahvalio  prisutnim sudionicima, predavačicama, predstavnicima Grada Pule i načelniku Policijske postaje Pula na dolasku i time iskazanoj podršci radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta i potrebi da se ovakve aktivnosti provode redovno.

Ujedno je i najavljen nastavak ovakvih predavanja koja građanima prenose praktično primjenjiva znanja, a za sljedeću takvu priliku predavanje će biti o razumijevanju sukoba i uzroka nasilja s aspekta onoga što se dešava u čovjeku u kritičnim situacijama.


Current track

Title

Artist

Background