Izložba Tomislava Franića “Tehnike ukrašavanja na rimskim keramičkim posudama za piće”

Written by on 28. listopada 2021.

Izložba Tomislava Franića je u sklopu programa Prozor u Prošlost Arheološkog muzeja Istre može se pogledati od 26. listopada 2021. do 25. siječnja 2022. u Carrarinoj ulici u Puli u izlogu C4 Arheološkog muzeja Istre u Puli. Izložbom Arheološkog muzeja Istre su prezentirane odabrane rimske keramičke posude za piće kao i tehnike ukrašavanja zastupljene na izloženim primjercima. Odabrani primjerci pripadaju vrstama finog stolnog posuđa koje su zapravo imitacije posuđa izrađenog od plemenitih metala i stakla: keramici tankih stijenki i teri sigilati (terra sigillata).

Glina je materijal koji omogućuje primjenu velikog broja dekorativnih tehnika i motiva. Ukrasni ornamenti na keramičkim posudama mogu se raditi prije (na glatkoj ili sirovoj nepečenoj glinenoj površini) ili nakon pečenja (na pečenoj neglaziranoj i na glaziranoj površini), dok je neke tehnike moguće primjenjivati i prije i poslije pečenja.

Izloženim primjercima posuda za piće pobliže su objašnjene samo neke tehnike ukrašavanja: tehnika urezivanja, glačanja, apliciranja, barbotinska tehnika i tehnika otiska.
Tehnika urezivanja izvodi se urezivanjem različito oblikovanim vrhovima alata i različitom jačinom pritiska u sirovu nepečenu glinenu površinu. Glačanje se izvodi struganjem površine posuda kako bi se postigao visoki sjaj keramike.

Tehnikom apliciranja se na polutvrdoj, još uvijek vlažnoj glini pričvrsti željeni motiv ili dekoracija. Barbotinska tehnika je vrsta apliciranja kojom nastaje reljefni ukras na keramičkoj posudi. Ukras nastaje lijepljenjem glinene paste (tekuće gline) na hrapave površine posude prije pečenja. Tehnika otiska je tehnika izrade reljefnih ukrasa izvedenih u jednodjelnom kalupu (negativ).


Current track

Title

Artist

Background