Koviljka Aškić: Rezime zadnje, tematske sjednice o Kaštijunu je „hvalite me usta moja“!

Written by on 21. listopada 2021.

Na tiskovnoj konferenciji 21.10.2021. vijećnici Skupštine Istarske županije zeleno-lijeve koalicije Možemo!, Nova ljevica, Zelena alternativa – ORAH  osvrnuli su se na sadržaj 4. sjednice Skupštine Istarske županije održane 13. listopada 2021. na temu Kaštijuna kao i na prozivke pojedinih vijećnika sa sjednice zadnjeg Gradskog vijeća Grada Pule.

Koviljka Aškić, predsjednica kluba vijećnika zeleno-lijeve koalicije:

Rezime zadnje, tematske sjednice o Kaštijunu je „hvalite me usta moja“!

IDS je na dnevni red tako uvrstio jednu točku, a to je Informacija o Sustavu gospodarenja otpadom na području Istarske županije s posebnim naglaskom na rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun s prijedlogom zaključka Skupštine. Izlagači po toj točki usuglasili su se kako je sve u redu i kako je Kaštijun dovršen projekt koji, gle čuda, treba samo malo pomoći da postane savršen! Istarska županija je naručila uslugu izrade „Elaborata o količinama i tokovima otpada s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije“ i koji je i izrađen u travnju ove godine. Razlog narudžbe ovog elaborata je očito svjesnost prethodnog župana da se problem Kaštijuna neće riješiti ne budemo li izdvajali biootpad i reciklabilni otpad i tako smanjili količine otpada koje u centar pristižu naročito u ljetnim mjesecima.

Vijećnici, a ni javnost, nisu imali prilike pročitati taj dokument jer nije bio javno objavljen. Elaborat je odrađen po svim pravilima struke i kao zaključak Elaborata navedene su najbolje lokacije za gradnju budućeg reciklažnog centra. Naravno, to bi trebao biti županijski reciklažni centar na kojem bi se sortiralo odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu i u sklopu kojeg bi bilo postrojenje za obradu biootpada. Naš prijedlog je da Županija bude koordinator JLS IŽ u dogovoru oko pronalaska najbolje lokacije i oko faza izgradnje takvog centra s jasnim rokovima u kojima se treba postići dogovor, budući da će u idućoj godini biti na raspolaganju sredstva EU za sufinanciranje takvih projekata i da Kaštijun d.o.o. bude nositelj navedenog projekta na jednoj od preporučenih lokacija, a u dogovoru svih načelnika i gradonačelnika IŽ. Očekujemo od župana da jasno kaže da će županija pronaći lokaciju u dogovoru s ostalim JLS ili da nam jasno da do znanja da tu nema političke volje i da se onda JLS  same organiziraju za nadolazeće natječaje.

Zašto nisu javno objavljeni rezultati analiza koje potvrđuju da u okolišu Kaštijuna nema zagađenja?

Nadalje, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo govorio je o rezultatima Studije programa praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun koja je trebala dati odgovor na pitanja zagađenosti tla, vode i zraka uz cijeli niz analiza koje su trebale biti napravljene kao i o stanju zdravlja mještana. Navedenu Studiju IŽ platila je 200.000 kn. Ravnatelj je rekao kako je okoliš u savršenom stanju i kako nema nikakvih zagađenja. Naravno, mi bismo mu morali vjerovati na riječ jer nigdje nisu objavljeni rezultati analiza, mjesta i dinamika uzorkovanja i sl.

Planirani gubitak bivše uprave za Kaštijun u 2021. godini je gotovo 9 milijuna kuna!

Predstavnica Fonda za zaštitu okoliša nastavila je u svom obraćanju vijećnicima Skupštine hvalospjeve o Kaštijunu i izrazila žaljenje zbog promjene uprave u Kaštijunu. Naravno, zaboravila je spomenuti da je prošla uprava, za ovu godinu, planirala gubitak od gotovo 9 milijuna kuna što je naveo kasnije u svom obraćanju, novi direktor Kaštijuna gosp. FabioGiacometti, naglasivši, da će morati doći do povećanja cijena preuzimanja otpada na Kaštijunu.

I sad dolazimo do zanimljivog obraćanja i nevjerojatnog čuđenja vijećnika gradskog vijeća, člana HDZ-a gosp. Mirka Jukića, na prošloj sjednici gradskog vijeća Grada Pule, kako smo mi (vladajuća koalicija u Puli) s tim podatkom trebali ići prije izbora u svibnju. Upravo je gospodin Jukić sjedio u gradskom vijeću i u prošlom sazivu i nije komentirao nepravilnosti i probleme u radu Kaštijuna, kao što nije niti stao u zaštitu građana Pule i Medulina zbog smrada s kojim su morali živjeti veći dio ljetnih mjeseci od kad je Kaštijun počeo s radom, a mi smo informacije o radu Kaštijuna i mogućnostima sanacije gubitaka dobili tek po postavljanju gospodina FabiaGiacomettija na mjesto direktora. Isto tako, izvješća o radu Kaštijuna koja su dolazila na Skupštinu IŽ u prošlom sazivu nisu bila sporna vijećnicima HDZ-a.

Dakle, želimo reći građanima da povećanjem cijena preuzimanja otpada na Kaštijunu nije nužno da raste i cijena odvoza otpada s njihovog kućnog praga. Na komunalcima u njihovim JLS je odgovornost da se pronađu najbolja rješenja kojima će se potaknuti građane da odvajaju koristan otpad i da se onda, taj otpad, iskoristi ili za dobivanje električne energije ili, u slučaju plastike, da se ona proda na tržištu. Naravno, za to je potrebna infrastruktura koje u IŽ nema a ako se pita župana, neće je ni biti nego se općinama i gradovima prepušta da se snalaze kako znaju. Ne može rješenje za sve ne učinjeno po pitanju otpada u IŽ biti da se na Kaštijun doveze sav otpad jer je to jeftinije i lakše nego promišljeno graditi sustav reciklaže i iskorištavanja korisnog otpada!

Novi društveni ugovor

Slaven Boljun osvrnuo se na pritisak koji dolazi iz IDS-a po pitanju hitnog procesa restrukturiranja jer je zaista čudno zašto se u 10 godina od potpisivanja Sporazuma o zajedničkom financiranju Kaštijuna nije pričalo o tome. Prvo je Sporazumom određeno da će se vlasnički udjeli regulirati posebnim ugovorima, da bi se kasnije ta identična odredba našla u zasebnim ugovorima između JLS i Istarske županije. Poanta je da restrukturiranje mora ići postepeno, sistematično i mora se svim gradovima i općinama omogućiti sudjelovanje. Rekao je i da se moramo dogovoriti koje parametre ćemo uzimati za određivanje vlasničkih udjela i kako ćemo motivirati gradove i općine da donose što manje otpada na Kaštijun. 

U 4 mjeseca rada Skupštine IŽ još uvijek nisu osnovani odbori Skupštine!

Slaven Boljun rekao je da, iako je od konstituirajuće sjednice Skupštine Istarske županije prošlo više od  četiri mjeseca, još uvijek nisu osnovani odbori Skupštine, kao redovna radna tijela, koja imaju funkciju pripremu akata za sjednice Skupštine. Dakle, sve dosadašnje odluke su donesene, a da nisu prethodno razmotrene na odborima što je veliki odmak od Statuta, Poslovnika i općenito demokratskih praksi. Poslovnik predviđa iznimku, ali sada vidimo da je iznimka postala pravilo i da su odluke na sve 3 sjednice donesene bez sudjelovanja radnih tijela. Odbori su sastavni dijelovi svakog predstavničkog tijela i pozivamo predsjednicu Skupštine da hitno uvrsti u dnevni red njihovo osnivanje. Očito vladajućoj većini demokratske procedure nisu važne i ovim nečinjenjem, kao i ranijim odbijanjem prijedloga za potpredsjednika oporbe, pokazuju nisku razinu demokratske kulture i pokazuju svoj odnos spram građana koji su birali druge opcije, a ne IDS.

Istaknuta fotografija: kastijun.hr


Current track

Title

Artist

Background