Pulski Fakultet ekonomije i turizma predstavio upise u prvu godinu diplomskih studija

Written by on 19. rujna 2022.

Upisi u I. godinu diplomskih studija FET-a u 2022/23. ak. god. i najava međunarodne znanstvene konferencije „Finance, Economics and Tourism“ (FET 2022)

 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ predstavio je na današnjoj konferenciji za medije upise u prvu godinu diplomskih studija na FET-u.

Prijave studijskih programa diplomskog studija započele su 1. 7. 2022. godine i otvorene su do 30.9. u 12:00 sati, a isti dan u 16:00 sati objavljuje se konačna rang lista za upise u studijske programe. Rujan je za studente preddiplomskog studija koji trebaju obraniti završni rad prilično intenzivan, zato je bitno da prate sve informacije o datumima objavljenim na mrežnim stranicama Sveučilišta i FET – a ali i na studij.hr.

Početkom listopada krenuti će se sa upisima u prvu godinu diplomskog studija, a prema rasporedu i detaljima koji će se objaviti na mrežnim stranicama FET-a (fet.unipu.hr).

Diplomski studij na FET-u obuhvaća studij Primijenjene ekonomije, te Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj i Informatički menadžment  kao smjerove studija Poslovne ekonomije. Tu je i zanimljivi studij Kulture i turizma. Kvote na diplomskom studiju se uglavnom popune na prvom upisnom roku, a za ovu akademsku godinu dostupne su na mrežnim stranicama fakulteta (fet.unipu.hr) i sveučilišta (unipu.hr) te u natječaju za upis (Poslovna ekonomija 280, Primijenjena ekonomija 37, Kultura i turizam 60 mjesta).

Dekanica Černe istaknula je kako se aktivno radi i na odnosima sa gospodarstvom i pripremom studenata za tržište rada. Na diplomskoj studiju studenti produbljuju svoje stečeno znanje na višoj razini te u području svog opredjeljenja. Od posebne važnosti za studente je i stručna praksa, koju svi studenti na diplomskoj razini imaju kao opciju za stjecanje praktičnih vještina i upoznavanje sa realnim sektorom. Sve to rezultira aktualnim kompetencijama kod studenata što ih čini konkurentnim na tržištu rada. U prilog tome, Ivana Pilar, mag.oec, iznijela je svoje iskustvo studiranja na diplomskom studiju Financijskog managementa i pronalaska zaposlenja usko u struci: „Diplomski studij svakako zahtjeva više rada i truda. Bilo je vrlo zahtjevno ali isto tako pokazalo se kao kvalitetan temelj za ulazak na vrlo zahtjevno tržište rada. Trud i upornost se uvijek isplate što mogu potvrditi i reći da sam se odmah nakon diplomiranja uspjela zaposliti u jednoj vodećoj turističkoj kompaniji u sektoru financija gdje primjenjujem znanje koje sam stekla tijekom studiranja.“

Stručna praksa omogućuje studentima da stečena teorijska znanja primjene u praksi i da se povežu sa poslodavcima što u konačnici i obogaćuje njihov životopis i studentsko iskustvo. Studentica Andreja Jagetić Daraboš kaže: „Stručna praksa pomogla mi je da upoznam svijet marketinga u stvarnom poslovanju i otkrijem koje sve mogućnosti mi pruža. Naučila sam i upoznala mnogo novih stvari i pojmova, ali najvažnije je to što sam unaprijedila znanje koje sam stekla tijekom studiranja.“

Prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom izv. prof. dr. sc. Dean Sinković – „Pored izgradnje vrhunske infrastrukture i modernizacije studijskih programa, FET već dugi niz godina provodi aktivnosti internacionalizacije u nastavnom i izvannastavnom procesu. Upisom na FET studentima se pruža mogućnost studiranja na jednoj od 150 partnerskih institucija širom Europe i svijeta. U pogledu mobilnosti studentima omogućene su Erasmus i Ceepus stipendije putem kojih mogu u potpunosti financirati troškove puta i smještaja na odlaznu instituciju. Pored programa mobilnosti studentima je omogućena i Erasmus praksa u trajanju do sedam mjeseci, a mogu je koristiti na području cijele Europske Unije. Tu su i brojni međunarodni projekti koje se provode u timu sa studentima s međunarodnih partnerskih sveučilišta putem kojih studenti stječu vrijedna praktična znanja na međunarodnoj razini.

U pogledu aktivnosti prema bivšim studentima (tzv. alumnima), u narednoj akademskoj godini revitalizirat će se rad udruge Alumni FET kroz niz aktivnosti poput gostujućih predavanja, radionica i panela sa studentima, promocije cjeloživotnih programa te zajedničkih druženja kroz sport i zabavu.“

U prilog tome, student Marketinškog upravljanja Benjamin Lanca iznio je svoje iskustvo studiranja i obavljanja stručne prakse u inozemstvu, a kroz program mobilnosti: „Iskustvo studiranja u Njemačkoj kao i obavljanje stručne prakse u Španjolskoj, donio je puno rada na sebi – naučite se prilagoditi novoj okolini, naučite nešto novo o sebi, steknete nova znanja i vještine. Usavršio sam više jezika i naučio novi. Iskustvo prakse u inozemstvu također vidim i kao ulaganje u poslovnu karijeru jer sam sada i zaposlenje stekao u poduzeću gdje sam obavljao praksu, a zahvaljujući kvalitetnoj podlozi koju sam dobio na studiju. No, ono najvrjednije jesu i prijateljstva koja stječem putem – imam prijatelje u Americi, Španjolskoj, Njemačkoj, Kanadi, Rusiji, Moldaviji, Grčkoj.“

Predstavljena je i najavljena 10. međunarodna znanstvena konferencija „Finance, Economics and Tourism“ drugim riječima,“ FET 2022, koja se održava od 22. do 24. rujna na FET-u. Profesor Dragan Benazić o konferenciji kaže:  „Financije, ekonomija i turizam središnje su teme ovogodišnje trodnevne međunarodne znanstvene konferencije „Finance, Economics and Tourism“ (FET 2022) koju već tradicionalno, devetu godinu zaredom organiziramo. Riječ je o renomiranoj konferenciji koja neprekidno i iznova potiče kritičko promišljanje, dijalog i suradnju, te konstruktivno odgovaranje na (kon)kurentne pritiske i izazove suvremenih globalnih trendova. FET 2022 okupit će znanstvenike i stručnjake koji će preispitati i raspravljati o spomenutim, ali i ostalim istaknutim ekonomskim temama, kao i tematikama ostalih područja i disciplina, sa ciljem profesionalnog i integriranog osvještavanja i pristupa aktualnoj globalnoj i regionalnoj problematici.

Plenarnu sesiju održat će afirmirani znanstvenici i profesori Milford Bateman, Tanja Mihelič i Mirza Nawazish. Tijekom konferencijskih dana održat će se ukupno šest sesija uz razgovore i druženja, te četrdesetak izlaganja domaćih i međunarodnih eminentnih profesora, znanstvenika, predavača i stručnjaka iz gospodarstva. Uz uobičajene sesije na kojima će se prezentirati znanstveni radovi održat će se i panel na akutalnu i zanimljivu temu mikrofinanciranja i fintech ekonomije. Uz zbornik radova konferencije, najbolji će radovi biti objavljeni u međunarodno priznatom časopisu FET-a „Economic Research – Ekonomska istraživanja“, koji je uvršten u Current Contents, najpopularniju bazu podataka, izazovnu zbog izuzetno visokih kriterija odabira.“

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Turističke zajednice Grada Pule, te je otvorena zainteresiranoj javnosti. Sve informacije o konferenciji dostupne su na službenim stranicama fet.unipu.hr/fet2022.

 

Važne mrežne stranice za upise koje se preporučuju pratiti jesu www.postani-student.hr;  http://www.ncvvo.hr;  www.studij.hr; www.unipu.hr; fet.unipu.hr.

 


Current track

Title

Artist

Background