Aquarium Pula obilježava Svjetski dan morskih kornjača puštanjem dviju kornjača u more

Written by on 16. lipnja 2021.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana morskih kornjača Aquarium Pula organizira vraćanje oporavljenih glavatih želvi u more.

Dvije glavate želve; veća jedinka Maro i juvenilna jedinka Oliver – Raul, danas su vraćene u more. U Centru
će ostati Ella Ravka, Martin i Mini Koko, dok je Karlo Albano preseljen u Safari park NP Brijuni u bazen
U sklopu događaja prezentirat će se i projekt „Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu
Pula“, sufinanciran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

radio maestral - glavata želva
INFORMACIJE:
Oliver – Raul je mlada glavata želva nađena 20. travnja 2021. u Medulinskom zaljevu u mreži stajaćici.
Kornjaču je pronašao i od samog utapanja spasio ribar Luka Mezulić iz Medulina, a prvu pomoć su joj
pružili biolog Neven Iveša (asistent na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta “Juraj Dobrila” iz Pule) i
studenti Oliver i Raul (po kojima je dobila ime). Jedinka je bila pothlađena i malaksala, ali se nakon
višednevne intenzivne skrbi u potpunosti oporavila. Oliver Raul je pri dolasku težio 2,3 kg, a
procijenjena mu je starost od 2-3 godine.

radio maestral - glavata želva
Maro je veća glavata želva koja je u Centar stigla 18. srpnja 2020. godine. Pronađen je od strane
turistkinje na otoku Korčuli. Ugovoreni veterinar Sergije Vilović ga je preuzeo te organizirao prijevoz
do Veterinarske ambulante u Splitu. Veterinar Mario Gavranović obavio je prvi pregled i rendgensko
snimanje koje je pokazalo prisutnost udice u jednjaku. Udica je manualno odstranjena bez operativnog
zahvata. Jedinka je osim progutane udice imala poteškoća u održavanju plovnosti, ozljedu lubanje i
poremećaj probave.

Maro je svakodnevno primao antibiotike, vitamine i infuziju te je nekoliko
mjeseci prisilno hranjen. Tek se nakon 6 mjeseci postepeno počeo oporavljati, a u zadnjih mjesec
dana boravio je u vanjskom bazenu Centra kako bi se navikao na uvjete u prirodi.
Pri dolasku u Centar, Maro je težio 30 kg, dok danas teži 36 kg. Duljina oklopa mu je 67 cm, a
procijenjena starost oko 15 godina.

Projekt „Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula“
Aquarium Pula je oporavilište za kopnene i slatkovodne kornjače, guštere te neotrovne zmije dok je
udruga Morski obrazovni centar Pula zadužena za skrb i liječenje morskih kornjača. Kao službena
oporavilišta natjecali smo se na Poziv za dostavu projektnih prijedloga te smo u prosincu 2020. potpisali
ugovor s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost kojim se financira projekt „Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula“.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi
6.844.232,13 kn, a sufinancira se 4.818.130,50 kn. Provedba traje do lipnja 2023. godine.
U sklopu projekta Aquarium Pula će unaprijediti infrastrukturu oporavilišta za prihvat većeg broja
jedinki. Ujedno će se poboljšati briga i skrb o životinjama te povećati kvaliteta nastambi za prihvat
životinja raznih dimenzija. Stručni kadar oporavilišta će se dodatno usavršiti te će se osigurati
učinkovitiji prijevoz jedinki i provesti aktivnosti za postizanje veće samoodrživosti oporavilišta.

Uz unapređenje uvjeta za spašavanje i rehabilitaciju jedinki, cilj projekta je edukacija i senzibilizacija
šire javnosti, s naglaskom na edukaciju djece školskog uzrasta, iz Hrvatske i šire. Dugoročna namjera je
postati regionalno prepoznato oporavilište za zbrinjavanje ugroženih životinja, promovirati potrebe
očuvanja bioraznolikosti te biti stručna potpora za ciljane skupine vezane za zaštitu prirode, ali i za
državna tijela kojima možemo biti vrijedna potpora za aktivnosti usmjerene ka zaštiti biološkog fonda.
Sustav za dojavu

Za praćenje stanja ozlijeđenih i uginulih strogo zaštićenih morskih kralješnjaka, Zavod za zaštitu
prirode vodi Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo
zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) u čijem radu sudjeluju
ovlaštene veterinarske ambulante duž obale, Hrvatski veterinarski institut i Aquarium Pula. Broj na koji
se može prijaviti pronalazak ozlijeđene ili uginule morske kornjače je 112, tj. jedinstveni broj za hitne
slučajeve.


Current track

Title

Artist

Background