Usvojen proračun Grada Vodnjana za 2022. godinu

Written by on 29. prosinca 2021.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano dana 27. prosinca 2021. usvojen je proračun za 2022. godinu u planiranom iznosu od 71.773.763,00 kuna, jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika. Na sjednici su također donesene Odluke koje su se komunicirale već duže vrijeme poput ukidanja naplate parkinga, zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2022. godini, godišnjeg Plana davanja koncesija za 2022 godinu, VIII. Izmjenama prostornog plana koji je obuhvatio naselje Sv. Kirin te rebalansa proračuna za 2021. godinu.

Donesena je Odluka o poništenju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano zato što Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano nije bila usklađena sa Zakonom o Savjetima mladih još od 2014. godine. Pomnom analizom je utvrđen nesklad te je odmah poslan upit u Ministarstvo pravosuđa i uprave, točnije u Središnji državni ured za demografiju i mlade te je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade utvrđeno da Odluka po kojoj se raspisao javni poziv nije u skladu sa Zakonom. Za sljedeće gradsko vijeće Odluka o osnivanju Savjeta mladih bit će usklađena sa Zakonom o Savjetima mladih te će tom prilikom biti raspisan novi javni poziv za Savjet mladih. Želimo da svi mladi imaju jednaka prava i mogućnosti sudjelovati u Savjetu mladih Grada Vodnjana-Dignano na legalan i legitiman način.

Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano dalo je jednoglasnu suglasnost na imenovanje nove ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta „Vodnjan-Dignano“ Jelene Kancijanić koju je nakon provedenog javnog natječaja, upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta „Vodnjan-Dignano“ predložilo.
Donesena je Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 2022. za period od 01.07.2022. do 31.08.2022. Budući da za 2021. godinu Odluka nije bila donesena te ponukani stalnom komunikacijom s iznajmljivačima i njihovim razumljivim primjedbama donijeli smo Odluku o privremenoj zabrani gradnje zemljanih radova i radova na konstrukciji. U želji da se pronađe ravnoteža s građevinarima u Poslovnim zonama Galižana i Vodnjan Sjever te Poslovnom parku Tison dozvoljeno je izvoditi građevinske radove.

Također je donesena Odluka o ukidanju naplate na javnim parkiralištima Grada Vodnjana-Dignano zato što se godinama nisu ostvarivali benefiti za Grad, građane i goste Grada. Ukidanjem naplate parkinga djelatnici tog odjela unutar komunalnog poduzeća Contrade d.o.o. bit će sistematizirani na druga pripadajuća radna mjesta unutar poduzeća. Nastavno na ukidanje naplate parkinga spremamo paralelno projektnu dokumentaciju i pripremne radove za dva nova parkinga (kod Groblja i Agrarije). Nadamo se da ćemo time privući više gostiju koji će neometani vremenskim mjerenjem prošetati, razgledati i konzumirati kulturnu baštinu Grada. Isto tako apeliramo na građane da više nemaju razloga se parkirati nepropisno.

Dana, 26. listopada 2021. godine donesene su VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat čime je južni dio građevinskog područja naselja Sv. Kirin, koji se nalazi na području Grada Vodnjana-Dignano, postao neodređen nijednim prostornim planom te se ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana-Dignano izvršilo usklađivanje unutar granica obuhvata PPUG-a u površini i granici u kojima je bio utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Svetvinčenat.
Rebalansom proračuna osigurano je povećanje sredstava za osnovnoškolce u pogledu sufinanciranja radnih materijala i prijevoza, plaće za dva dodatna učitelja produženog boravka te se takav trend nastavlja proračunom za 2022. godinu. Potpisivanjem kolektivnog ugovora s dječjim vrtićem „Petar Pan“, djelatnicima su u prosjeku povećane plaće 16% čiji se najveći broj odnosi na odgojiteljice.

Civilizacijskim dosegom i demokratskim dijalogom postigli smo dogovor na obostrano zadovoljstvo, ono najbolje što nam trenutne mogućnosti dozvoljavaju. Svjesni smo da ulaganjem u odgoj i obrazovanje djece i mladih želimo prosperitetnu budućnost vodnjanštine. Jedan od razvojnih projekata je planirana izgradnja i opremanje STEM centra čiji je nositelj Grad Vodnjan-Dignano čijim je kandidiranjem putem EU fondova osigurano 100% financiranje. Upravo taj projekt namijenjen je osnovnoškolcima da razvijaju i usvajaju nove vještine i znanja na području novih informacijskih znanosti. Također su osigurana sredstva za projekt S.U.T.R.A. koja su sufinancirana u iznosu od 85% za nabavku električnog mini busa. Za naše starije građane, naše umirovljenike, podijeljeni su poklon bonovi za Božić pri čemu smo povećali mirovinski cenzus i iznos poklon bona 50%. Grad Vodnjan-Dignano je nositelj projekta „Dok je nas ne rabi da pensaš“ kojim se osiguravaju plaće gerontodomaćicma koje brine o najugroženijim i najpotrebnijim građanima našega društva. Za sportski savez je utvrđen isti iznos kao 2021. godine s naglaskom na pravedniji ključ preraspodjele gdje se fokus stavlja najviše na djecu i mlade te stariju populaciju.

Promjenom koncepta manifestacija kulturnog ljeta, težnja je bila i dalje jest, da se ne nastupa sa velikom potrošnjom već da se ključ preraspodjele svodi na više učestalijih i različitim publikama zanimljivih programa u kojima će se svatko pronaći i moći dati. Adventom u Vodnjanu prvi put smo palili adventske svijeće te se svake nedjelje okupljali na trgovima Vodnjana i Galižane, gdje smo u predbožićnom tjednu organizirali koncerte, predstave i edukativne radionice za najmlađe. Osigurana su sredstva za Dane mladog maslinovog ulja kojeg smo ove godine, na naše veliko razočaranje, morali odgoditi zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Iznimno nam je bitno da se kao Grad spremimo s visokom razinom projektne dokumentacije kako bi mogli koristeći različite oblike financiranja (direktni i indirektni fondovi) započeti razvoj Grada. Započeti su prvi koraci osmišljavanja i izrade Strategije razvoja Grada Vodnjana-Dignano u skladu s konceptualnim idejama sakralnog turizma i difuznog hotela, očuvanjem kulturne baštine i stavljanje u funkciju gospodarstva, proizvodnji zdrave hrane i mjestu dostojnim za živjeti.

Najveći dio prijedloga građana koje nam je stiglo putem programa „Građani predlažu proračun“ odnosio se na infrastrukturne projekte. Svi prijedlozi su bili izuzetno korektni i konstruktivni, te smo odlučili prema prioritetima i mogućnostima da ih uvrstimo u proračun. Infrastrukturni projekt izgradnje vodovodne mreže za Mednjan i St. Ceciliju pri čemu Grad osigurava i rješava projektnu dokumentaciju a nositelj investicije je Vodovod d.o.o. koji će se kandidirati na sredstva NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Predviđena je izgradnja komunalne infrastrukture u Sv. Domenici u iznosu od 1 milijun kuna, kao i održavanje nerazvrstanih pristupnih cesta, poljskih puteva i biciklističkih staza. Kroz ITU mehanizam osigurana su sredstva za izgradnju prometnice u Poslovnoj zoni Galižana koja počinje nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u odmakloj fazi.

Rekonstrukcija zvonika u Galižani, proširenje groblja i širenje mreže javne rasvjete te energetske obnove vrtića, za Galižanu i njezine stanovnike značajne su investicije u iznosu od 10,4 milijuna kuna. Isto tako smo osigurali za naše drugo jednako važno i pitoreskno mjesto Peroj uređenje parkinga kod vrtića, uređenje Gromače, javnu rasvjetu, projektnu dokumentaciju za nogometni stadion, rampe za ulazak u more za osobe s invaliditetom, osiguranje defibrilitora na šetnici te hortikulturno uređenje. Za Barbarigu i okolicu Contrada je u pripremi kako na adekvatan način gospodariti otpadom budući da nam se u ljetnim mjesecima broj stanovnika na tim područjima udvostruči za još jedan Grad. Potreba za organiziranjem sustava brige za okoliš i novog načina ponašanja te vrednovanja prirode postaje pravilo bez iznimke. Devastaciji prostora i nasilnoj uzurpaciji okoliša moramo se svi suprotstaviti i biti ustrajni prema zakonodavcu, u ovom slučaju državi, u spuštanju ovlasti građevinskih inspektora na jedinice lokalne samouprave.

Pri izradi poštivala su se sva načela financijskih kriterija za izradu proračuna i ono najbitnije načelo uravnoteženosti. Proračunom je osigurana propulzivnost za one projekte kojima su ili će biti sredstva osigurana sufinanciranjem od strane državnih ili EU fondova. Proračun je realan, decentraliziran, socijalno osviješten te infrastrukturno razvojan prema prioritetima i mogućnostima. Obaveza i dužnost nam je razumnim korištenjem sredstva proračuna stalno poboljšavati standard građana, pravedno i ekološki gospodariti prostorom, te razvijati okvir u kojem ćemo pronaći nove niše poput tehnološkog razvoja, sakralnog turizma, proizvodnje zdrave hrane i kulturološkog mjesta življenja.


Current track

Title

Artist

Background