Raspisani javni natječaji i za članove nadzornih odbora trgovačkih društava

Written by on 16. kolovoza 2021.

Sukladno najavama Grad Pula nastavlja s raspisivanjem javnih natječaja za članove nadzornih odbora trgovačkih društavau kojima je vlasnik ili suvlasnik. Danas su javni natječaji objavljeni za trgovačka društva Fratarski d.o.o., Plinara d.o.o., Monte giro d.o.o. te Pula sport d.o.o..

Prošli tjedan Grad Pula je već raspisao javne natječaje za članove nadzornih odbora za trgovačka društva Kaštijun d.o.o., Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Vodovod Pula d.o.o., Castrum Pula 97 d.o.o., Pula parking d.o.o., Pulapromet d.o.o. i Tržnica d.o.o..

Razlog raspisivanja javnih natječaja za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima je Grad Pula vlasnik ili suvlasnik je, ponovimo, nužnost uspostavljanja djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava i primjenu najviših standarda u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Nova gradska uprava je te aktivnosti, a kojima će se doprinijeti stručnom i kvalitetnom nadzoru poslovanja društava te samim time i optimizaciji svih aktivnosti unutar društava i prema vani, najavila među prioritetne poteze. Nesporno je da je od iznimnogznačaja da članovi nadzornih odbora budu stručne osobe s kvalifikacijama koje su neophodne za nadzor rada tako velikih sustava.

Za trgovačko društvu Fratarski d.o.o. raspisan je natječaja za tri člana nadzornog odbora, koliko i za trgovačko društvo Pula sport d.o.o.. Za trgovačko društvo Monte giro d.o.o. natječaj je raspisan za dva člana nadzornog odbora, a za trgovačko društvo Plinara d.o.o. za jednog člana nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora ne zasniva radni odnos s trgovačkim društvom već se bira na mandat najviše četiri godine.

Za člana nadzornog odbora, može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) , mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

  • najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke djelatnostima pojedinog društva,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
  • da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke osnove,
  • nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Društvenim ugovorom društva Fratarski d.o.o. utvrđeno je da nadzorni odbor ima tri člana i svi su predstavnici Grada Pule.

Društvenim ugovorom društva Plinara d.o.o. utvrđeno je da nadzorni odbor ima pet članova, od kojih Grad Pula predlaže jednog  člana,  Istarska županija jednog člana, INA – Industrija nafte d.d. 2 člana, a jednog člana  predlažu zaposlenici društva.

Društvenim ugovorom društva Monte giro d.o.o. utvrđeno je da nadzorni odbor ima tri člana, od kojih Grad Pula predlaže dva člana, a jednog člana predlažu zaposlenici društva.

Društvenim ugovorom društva Pula sport d.o.o. utvrđeno je da nadzorni odbor ima pet članova, od kojih Grad Pula predlaže tri  člana,  jednog člana predlažu zaposlenici društva,  a jednog člana sportska zajednica – Savez sportova Grada Pule.

Odlukom o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele u vlasništvu društava određena je transparentna procedura izbora putem javnog natječaja članova nadzornog odbora koji će biti predstavnici  Grada Pule u trgovačkim društvima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u cijelosti provodi natječaje, utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidate za članove nadzornih odbora trgovačkih društava.

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola predlaže skupštini trgovačkih društava članove nadzornog odbora temeljem prethodno provedenog  Javnog natječaja.

Javni natječaji otvoreni su 15 dana od dana objave istih na internetskoj stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr.

Javni natječaji i sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule, odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA

 

Izvor: www.pula.hr.


Current track

Title

Artist

Background