Pred Pulom je razdoblje intenzivne, ali realne provedbe složenog razvojnog programa

Written by on 12. listopada 2021.

Pred Pulom je razdoblje intenzivne, ali realne provedbe složenog razvojnog programa“, poručili stručnjaci iz područja urbane obnove okupljeni na regionalnoj konferenciji Arhibau…

U sklopu najveće regionalne konferencije o kulturi građenja i održivom razvoju ArhiBau 2021. održana je panel rasprava na temu razvojnih potencijala Pule.

Gradonačelnik Filip Zoričić tom je prilikom prezentirao trenutne potrebe i ogromne potencijale Pule te je predstavio novu razvojnu viziju grada. Naglasio je kako je i jedan od trenutnih ciljeva potaknuti novo promišljanje grada i pokazati kako urbana obnova ima prostornu, ali prvenstveno gospodarsku i ljudsku dimenziju.

Međunarodni stručnjaci koji su sudjelovali u panelu raspravljali su o različitim aspektima održivog razvoja. Ute Schneider, partnerica u međunarodnom arhitektonskom i urbanističkom uredu KCAP Architects&Planners prezentirala je projekt Urbane obnove Pule, Henry Fletcher, direktor CREATE fonda EBRD-a, govorio je o mogućnostima i
izazovima implementacije, a Victoria Zinchuk, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, o ulozi EBRD-a kao zelene banke u projektima urbane obnove.

David Evers, iz PBL nizozemske agencije za procjenu okoliša, te Giovanni Fini, jedan od autora Priručnika za održivo i kružno korištenje prostora i zgrada, ponudili su EU perspektivu održive urbanizacije i kružnih gradova, dok je Giancarlo Cotella, profesor na Tehničkom sveučilištu u Torinu, u panel raspravi naglasio mogućnosti korištenja međunarodnih iskustava u dizajnu intervencija.

Jedna od ključnih tema panela bila je i uloga i važnost participativnih procesa. Gradonačelnik Pule objasnio je kako je Grad u projekte vezane za urbanu obnovu i strateško planiranje uključio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i širu javnost kroz niz radionica, predavanja i okruglih stolova koji su do sada održani ili se planiraju ove jeseni u sklopu programa Dođi u grad.

O svim prednostima i snazi participacije govorili su Anže Zadel, predavač na Parsons školi dizajna, koji se osvrnuo i na nedavno iskustvo u Dugom Ratu te Breda Bizjak, predsjednica Društva arhitekata Istre, koja se osvrnula na dosadašnje iskustvo i utjecaj participacije u Puli.

Drugog dana konferencije gradonačelnik Zoričić, zajedno s predstavnicima HBOR-a, gradova Zagreb, Karlovac, Rijeka i Sveta Nedjelja sudjelovao je u panel raspravi „Urbana regeneracija i vizija hrvatskih gradova 2050.“ koja je održana u sklopu predavanja pod nazivom „Razvojni planovi i investicije pred nama“.

Zajedno s najutjecajnijim stručnjacima iz područja urbane obnove pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i koordinatorica za strateško planiranje Grada Pule Anja Ademi sudjelovala je u panel diskusiji Kružni gradovi – od zelenih gradova i projekata urbane regeneracije do sveobuhvatnog modela kružnih gradova.

Tom je prigodom naglasila važnost realnog sagledavanja provedbe i koraka koji su pred Gradom Pulom, a Sven Simov, stručnjak za urbano planiranje tvrtke Urbanex, obrazložio je potencijale korištenja integriranih teritorijalnih ulaganja i drugih EU izvora financiranja u kontekstu urbane obnove.

Tadej Glažar, prodekan Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani, koji je moderirao skup, zaključio je kako je upravo ovo razdoblje u kojem su Puli otvorene nevjerojatne mogućnosti te kako je pred Pulom razdoblje intenzivne, ali realne provedbe složenog razvojnog programa.

 

Grad Pula


Current track

Title

Artist

Background