Gradsko vijeće Pule nije prihvatilo izvještaje o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta i Sportske zajednice Grada Pule za 2020. godinu

Written by on 29. srpnja 2021.

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj 28. srpnja 2021. godine u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma nije prihvatilo izvješća o poslovanju u 2020. godini Pučkog otvorenog učilišta i Sportske zajednice Grada Pule. Nezadovoljni radom Pučkog otvorenog učilišta i Sportske zajednici svih 11 vijećnika pozicije glasalo je protiv usvajanja izvještaja. Za preostalih osam javnih ustanova: Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i Rin Tin Tin čiji je osnivač Grad Pula, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula, Javna ustanova Pula Film Festival i Javna vatrogasna postrojba Pula, izvještaji su prihvaćeni jednoglasno ili većinom glasova.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Pule. Tom su Odlukom određene lokacije na kojima će se provoditi i intenzivirati posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada. Riječ je o lokacijama na Hidrobazi, Valelungi, Valovinama, gradskim šumicama Busoler, Valdebek, Monte Ghiro, Marsovo polje, Gregovica i Vidikovac te lokacijama uz polupodzemne spremnike.

Na navedenim će se lokacijama intenzivirati kontrola i nadzor komunalnih redara, lokacije će se obilaziti najmanje dva puta mjesečno, a o obilasku će se sastaviti poseban zapisnik koji će sadržavati sve relevantne pokazatelje uključujući i fotodokumentaciju. Temeljem saznanja koja će proizaći iz intenzivnijih obilazaka ocijenit će se potreba poduzimanja i dodatnih mjera koje uključuju postavljanje dodatnih fizičkih prepreka ili kamera i tabela o zabrani odlaganja koje bi imale utjecaj na sprječavanje novog onečišćenja tih lokacija otpadom. Po stavljanju u funkciju kamera, predviđeno je svakodnevno praćenje sustava videonadzora te vođenje evidencije o prekršiteljima. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom te Udruženjem obrtnika organizirat će se sastanci s registriranim tvrtkama za izvođenje građevinskih radova u cilju upoznavanja s obvezama i mogućnostima zbrinjavanja građevinskog otpada kao i posljedicama nepoštivanja tih obveza.

U suradnji s Herculaneom građane će se redovito obavještavati o mogućnostima i načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada kao i mogućnostima prijave nepropisno odloženog otpada.

U suradnji s Mjesnim odborima predviđeno je iznalaženje modaliteta za posebne edukacije i participacije pojedinaca s tih područja u smislu direktne komunikacije sa eventualnim prekršiteljima, sufinancirati aktivnosti udruga u provedbi projekata iz područja gospodarenja otpadom, podržavati, organizirati te sudjelovati u akcijama prikupljanja otpada, tijekom školske godine u suradnji sa ravnateljima osnovnoškolskih i predškolskih ustanova organizirati edukativne radionice o pravilnom postupanju i načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada.

Za realizaciju posebnih mjera, odnosno za čišćenje zemljišta i javnih površina u Proračunu za 2021. godinu osigurano je 200 tisuća kuna.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili i Odluku o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula.

Kandidat za člana vijeća, među ostalim, mora imati najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci. Nadalje, kandidat za člana Kazališnog vijeća INK – Gradskog kazališta Pula izabire se iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi, dok će kandidat za člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Pula Film Festivala izabire iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja koje imenuje gradonačelnik, a bit će objavljen na web stranici Grada Pule i jednom javnom glasilu.


Current track

Title

Artist

Background