Gradske vlasti Pule dale podršku prosvjednom skupu “Ne budi smrad i ti”

Written by on 6. rujna 2021.

PODRŠKA SKUPU pod nazivom „NE BUDI SMRAD I TI“ koji se je održao jučer 05.09.2021. u 10 sati u Puli, na Portarati, koji je organizirala grupa građana zbog učestalog smrada koji se širi sa CGO Kaštijun.

Koalicija Nezavisne liste Filipa Zoričića-Možemo!-SDP podržava najavljeni prosvjed svjesna da je zbog problema u radu CGO Kaštijun ugroženo zdravlje i normalan život i rad stanovnika dijela grada Pule i naselja u Općini Medulin. Dosadašnja gradska vlast ali i sadašnja županijska vlast ignorirala je i dalje ignorira problem i prebacuje odgovornost na državu, odnosno, gosp. Miletić kao župan imao je, a ima i sada, priliku naći lokaciju i prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost županijski reciklažni centar i županijsko bioplinsko postrojenje kojim bi se riješio problem prekomjernih količina i visokih troškova za zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada i biootpada u Istarskoj županiji.

Dugogodišnje zanemarivanje utjecaja na okoliš i zdravlje građana osvijestit ćemo u široj javnosti kako bi potaknuli ostatak Istre na pridržavanje zakona.

Ovaj tjedan preuzimamo upravljanje stoga molimo, dajte nam neko vrijeme da uđemo u problem i počnemo ga rješavati. Učinit ćemo sve da građani južne Istre ostvare pravo na zdrav život.

Ono što mi kao koalicija možemo obećati je da nećemo dozvoliti da centar radi suprotno dobroj praksi i zakonskoj regulativi koja nam nalaže da postrojenje ne smije preuzimati količine otpada veće od kapaciteta postrojenja, a isto tako, da na centar smije dolaziti isključivo miješani komunalni otpad iz kojeg je nužno izdvojiti sve one frakcije otpada koje se mogu oporabiti i/ili reciklirati. To ukratko znači, da će komunalna društva morati uskladiti svoje poslovanje na način da povećaju stope odvajanja reciklabilnog otpada i biootpada kao i da ne preuzimaju proizvodni otpad odložen zajedno sa miješanim komunalnim otpadom, a što je ujedno i zakonska obaveza tih društava.

Politika gospodarenja komunalnim otpadom na nivou IŽ do sada je negirala zakonsku obaveza da građanima omogući izdvajanje biootpada a sva neučinkovitost u radu većine komunalnih društava imala je za rezultat smrad koji se širio sa Kaštijuna.

Grad Pula preuzeo je odgovornost i započeo sa planiranjem sortirnice koja bi trebala biti u funkciji do kraja ove godine, a prijaviti će se i na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti za biootpad koje će se podijeliti građanima kada Fond obradi sve prispjele zahtjeve i odobri i sufinancira nabavu istih, a što očekujemo do početka idućeg ljeta. Pula Herculanea biti će partner gospodarskim subjektima u vidu tehničke pomoći ali i u vidu edukacije kako bi se oni pripremili do iduće turističke sezone za potpuno izdvajanje proizvodnog otpada iz miješanog komunalnog otpada i kako bi na taj način bitno smanjili količine miješanog komunalnog otpada. Grad Pula kao većinski vlasnik Kaštijuna donio je odluku da na Kaštijunu neće biti sušiona fekalnog mulja i odbacuje bilo kakvu mogućnost da se na lokaciji gradi bioplinsko postrojenje.

Podrškom i sudjelovanjem na ovom skupu želimo ukazati i osvijestiti široj javnosti na višegodišnje zanemarivanje problema od strane uprave Kaštijuna i prethodnog gradonačelnika Pule a sada župana gospodina Miletića, a što je za posljedicu imalo štetan utjecaj CGO Kaštijun na okoliš i zdravlje građana.

Podrškom ovom skupu želimo potaknuli ostatak Istre na obavezu poštivanja zakona u cilju odgovornog upravljanja komunalnim otpadom kao što želimo potaknuti i gospodina Miletića, župana IŽ da je vrijeme da preuzme odgovornost za planiranje i izgradnju županiijskog reciklažnog centra i županijskog bioplinskog postrojenja. U tijeku su pripreme za osnivanje civilnog nadzora nad radom Kaštijuna u koji će biti uključeni i predstavnici građanske inicijative. Svi zajedno učinit ćemo sve što je moguće da građani južne Istre ostvare pravo na zdrav život.

Filip Zoričić, gradonačelnik, NL
Koviljka Aškić, Možemo!
Sanja Radolović, SDP


Current track

Title

Artist

Background