Grad Pula pokreće izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije

Written by on 19. rujna 2022.

Grad Pula provodi završne aktivnosti vezane uz najavljeno pokretanje izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije, prvenstveno Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule (PPUG) te Generalnog urbanističkog plana grada Pule (GUP) kao i ostale planske dokumentacije na području grada.

U cilju sagledavanja potreba svih dionika ovim putem pozivamo sve građane, udruge, mjesne odbore, pravne subjekte te ostale zainteresirane za iskaz interesa za izmjenu prostorno planske dokumentacije u odnosu na vlastite razvojne planove.

„Pozivam sve naše mjesne odbore, škole, vrtiće, sportske klubove, organizacije u kulturi, Sveučilište, Opću bolnicu i ostale javne korisnike da sagledaju svoje potrebe, srednjoročne i dugoročne razvojne planove, usporede ih s prostorno planskom dokumentacijom te se izjasne vezano uz potrebne izmjene. Imat ćemo svakako javno savjetovanje o prijedlozima Odluka o izradi, no ovo je prilika da se sve potrebe sagledaju odmah na početku procesa“, poručio je gradonačelnik Filip Zoričić.

Namjera je, naime, pored do sada prikupljenih zahtjeva/prijedloga/inicijativa, dodatno sagledati ukupne potrebe svih dionika na temelju kojih planirati i odgovarajuće procese.

Za potrebe prikupljanja relevantnih informacija u svrhu analize potreba, ocjene stanja slijedom čega i donošenja odgovarajućih odluka u tu je svrhu pripremljen obrazac javnog poziva kojeg je potrebno dostaviti do 14. listopada 2022. godine.

Obrazac za prijavu inicijativa/zahtjeva sa svim potrebnim podacima i dokumentacijom te kontaktom za sva dodatna pojašnjenja,  dostupan je  ovdje.

Objavu i fotografiju prenosimo sa https://www.pula.hr/hr/novosti/detail/24045/grad-pula-pokrece-izmjene-i-dopune-prostorno-planske-dokumentacije/


Current track

Title

Artist

Background