Grad Pula poboljšao uvjete za stipendiranje studenata

Written by on 22. listopada 2021.

Početkom studenog Grad Pula raspisat će natječaj za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022., a od ove godine poboljšani su uvjeti za dobivanje stipendija. Uz deficitarna zvanja uključene su i druge kategorije.

„Sa zadovoljstvom mogu najaviti bolje uvjete za ostvarivanje prava na studentske stipendije. Naime, od ove godine studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali kao voditelji europskih projekata u prijavi će se bodovati s dva dodatna boda.Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali u programu mobilnosti, primjerice Erasmus+ program i slični programi međunarodne razmjene i mobilnosti mladih osoba, u trajanju od najmanje jednog semestra boduju se s dva boda. Dodatno ćemo vrednovati prijave studenata s invaliditetom jer smatramo neophodnim njihovo obrazovanje i u konačnici stvaranje preduvjeta za uključivanje na tržište rada i naposljetku u društvo. Tako će se zahtjevi studenata, registriranih u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, bodovati s dodatna tri boda“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Sustav stipendiranja studenata Grada Pule uređen je Pravilnikom za dodjelu stipendija Grada Pule čiji su sastavni dio Kriteriji za dodjelu stipendija Grada Pule.
Praktičnom provedbom Pravilnika u prethodnoj akademskoj godini te kroz konstantnu komunikaciju proteklih mjeseci utvrđena je potreba za izmjenom važećih odredbi Pravilnika kojima su poboljšani su uvjeti za ostvarivanje prava na stipendije.

Prema dosadašnjem Pravilniku za dodjelu stipendija, koji je sada izmijenjen i dopunjen, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda. Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva u gradu Puli, a koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Nakon raspisivanja natječaja početkom studenog, Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se sredinom prosinca 2021. godine na službenim web stranicama Grada Pule i oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule.

Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je Natječajem određeno kao deficitarno. Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula odredio kao deficitarno.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici Aktualno.

Grad Pula


Current track

Title

Artist

Background