Otvaranje dvodnevnog stručnog seminara – INHERIT

Written by on 2. lipnja 2021.

Otvaranje dvodnevnog stručnog seminara koji će se održati u NP Brijuni, , dana  09.06.2021. u 9 sati.

Institut za poljoprivredu i turizam (IPTPO) u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta (MINTS) u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020., u okviru projekta IN- Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja (INHERIT, operativni broj: ERDF-MED-2014TC16M4TN001), organiziraju tri stručna seminara u trajanju od dva dana koji će se održati u srijedu, 09. i četvrtak 10. lipnja 2021. godine, u nacionalnom parku Brijuni, Fažana.

Edukacijski seminari namijenjeni su predstavnicima tijela javne vlasti, menadžerima u turizmu i ostalim zainteresiranim dionicima u turizmu.

Teme seminara su:

1.            Jačanje kapaciteta turističkih gospodarskih subjekata i državnih službenika o zaštiti prirodne baštine;

2.            Jačanje kapaciteta za menadžere turističke industrije o razvoju održivih turističkih aktivnosti;

3.            Jačanje kapaciteta javnih i privatnih turističkih subjekata o upravljanju INHERITURA područjima.

Glavni cilj programa Interreg MED je:

•             promicanje održivog rasta na području Mediterana,

•             poticanje inovativnih koncepata i praksi,

•             racionalno korištenje resursa i

•             podržavanje socijalne integracije putem integriranog i teritorijalno utemeljenog pristupa suradnji.

INHERIT je projekt programa Interreg MED (Europski program transnacionalne suradnje) koji pripada tematici održivog turizma.

Cilj projekta INHERIT je valorizacija i očuvanje prirodne baštine u obalnim i pomorskim turističkim destinacijama Mediterana. Projektom će se testirati i primijeniti novi pristup prilagođen specifičnosti mediteranskog područja koji štite prirodnu baštinu od štetnih učinaka intenzivnog turizma. INHERIT promovira održivi turizam ublažavajući sezonalnost  baveći se nadmašivanjem kapaciteta domaćina, dizajniranjem i primjenom pristupa zaštite odozdo prema gore (bottom-up) oslanjajući se na samoregulaciju i nadzor od strane lokalnog društva i turističkih dionika.

U radu seminara sudjelovat će predstavnici Ministarstava turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Instituta za poljoprivredu i turizam te brojne eminentne institucije.

Zbog epidemioloških razloga molimo Vas da koristite zaštitne maske te da potvrdite svoj dolazak na mail: romana@iptpo.hr

U nastavku možete skinuti ili pregledati program i promo letak o INHERIT-u


Current track

Title

Artist

Background