Predavanje Krešimira Vunića “Three Visions, Three Enigmas”

Written by on 29. svibnja 2019.

“Three Visions, Three Enigmas” naslov je predavanja kojeg će održati anglicist Krešimir Vunić u četvrtak 30.5. u 17 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. U sklopu predavanja Vunić će čitati poeziju Emily
Dickinson, Thomasa Hardya i W.H. Audena. Predavanje i čitanje poezije će većim dijelom biti na engleskom jeziku.

Odlika je najveće poezije svojevrsno proširenje našega razumjevanja onoga što nas zaista čini ljudima: jezik. Da bi postigla taj cilj mora nas izbaciti iz ‘zone komfora’ u kojoj prevladavaju (pogotovo u naše
tehnokratsko doba) utilitarna potreba za ‘informacijom’ i prenošenjem poruka i slika.

Čitanje i interpretacija velike poezije (pogotovo kao samotan čin van bilo kakvih institucijonalnih okvira) nam pruža mogućnost da vraćamo jezik svojim izvorima i da čujemo riječ u svojoj punini. Oslanjanjem na djela gore spomenutih pjesnika ovo izlaganje je pokušaj da osluškujemo kako
poezija postiže taj cilj.

Krešimir Vunić je između 2007. i 2013. djelovao na Odjelu za anglistiku na Sveučilištu u Zadru, a od 2014, drži nastavu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

https://skpu.unipu.hr/novosti/detaljno/predavanje-kreshimira-vunia-three-visions-three-enigmas#


Current track

Title

Artist

Background