Sanja Radolović o neodobravanje suglasnosti Nacionalnog vijeća za znanost za izvođenjem studija medicine u Puli

Written by on 28. siječnja 2022.

Sanja Radolović: u Hrvatskoj nedostaje 2500 liječnika, a studiju medicine u Puli opet nije odobrena suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović tijekom saborske rasprave osvrnula se na agoniju vezano uz daljnje neodobravanje suglasnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za izvođenjem studija medicine u Puli, iako su sve zakonske pretpostavke ispunjene. Radolović kaže da je već nekoliko puta za saborskom govornicom govorila o neravnopravnom postupanju Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj vezano za odobravanje suglasnosti studiju medicine te navela kako se već više od mjesec dana čeka dobivanje očitovanja Nacionalnog vijeća koje je zatražio saborski Odbor za obrazovanje i znanost. Unatoč tome što je sjednica Nacionalnog vijeća održana u prosincu i što je na istoj ocijenjeno kako je izvještaj koje je podnijelo Povjerenstvo pozitivno, suglasnost ili barem očitovanje i dalje ne stiže ni na adresu saborskog odbora ni na pulsko Sveučilište.Radolović je naglasila kako u Hrvatskoj nedostaje 2.000 liječnika i 4.500 medicinskih sestara i tehničara, a Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj opet se „igra Boga“ , izlazi iz svoje zakonske ingerencije i vodi se partikularnim političkim interesima pojedinih članova Nacionalnog vijeća te odbija po ini put izdati suglasnost za studij medicine pulskom Sveučilištu.

Priča je, navodi Radolović započela još prije dvije godine kada je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli krenulo s osnivanjem studija te ispunjavanjem svih zakonskih pretpostavki pa je tako elaborat studija medicine sa studijom opravdanosti i ostalim popratnim prilozima prvo prošao unutar institucijske instance – Glavni odbor za kvalitetu, odbor za financije i sam Senat Sveučilišta nakon čega je upućen u daljnju proceduru Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je zatim vrednovanje sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i utvrdila da je program studija medicine u Puli usklađen s Mrežom visokih učilišta i studijskih programa te samim smjernicama i kriterijima za osnivanje studijskih programa u vidu kadrovskih, prostornih i uvjeta oprema. Također, AZVO je uz već postojeće tri recenzije programa studija medicine koje je dostavilo samo Sveučilište zatražilo još dvije međunarodne recenzije kvalitete studijskog programa koje su obje bile pozitivne.

Sljedeći korak je, kaže Radolović, bilo davanje suglasnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj studiju medicine budući da je prema čl. 70. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  (ZZDVO) propisano: Sveučilište može akreditirati i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij uz prethodno odobrenje Nacionalnoga vijeća. Međutim, sam postupak akreditacije propisan je odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (ZOK, NN 45/09).

Dakle, na Nacionalnom vijeću je bilo da bez ulaženja u same detalje izvođenja studijskog programa i kvalitetu studijskog programa, jer je isto već proveo AZVO putem usklađenosti s Mrežom visokih učilišta, daju suglasnost na temelju dobivene dokumentacije da li studij medicine u Puli ima ili nema uvjete da se izvodi kao integrirani odnosno po modelu 6+0 kao što je slučaj sa studijem u Puli. Iz dostavljene dokumentacije razvidno je da su ispunjeni uvjeti za integrirano izvođenje programa.

Međutim, Nacionalno vijeće na istoj sjednici prvotno odbija dati suglasnost i studiju medicine u Puli i studiju medicine pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu navodeći kako studiji nemaju uvjete za izvođenje pritom bez navođenja jasnih argumenata.

Nadalje, MZO ih je pisanim putem upozorio da dostavi obrazloženje zbog čega su odbili dati suglasnost kao prepreku izdavanju dopusnice od strane MZO-a, a odobrili su davanje suglasnosti drugim studijskim programima bez dostavljanja obrazloženja za navedeno.  Takvo prebacivanje loptica traje već dvije godine, iako su o pokretanju studija medicine u Puli izuzev pozitivne akreditacije AZVO-a i u Županijskoj skupštini Istarske županije jednoglasno svi vijećnici dali podršku Zaključku o osnivanju studija medicine kao i financijskoj potpori koja je dana iz državnog i iz županijskog proračuna.

Radolović kaže da je pokretanje studija medicine u Puli pitanje šireg društvenog interesa koje se treba izdići iz politike, jer će ono donijeti puno za građane, buduće studente, zdravstveni kadar, ali i razvoj cijele Istre i šire regije. „Ne vidim razloga da uz sam studij medicine paralelno ne razvijamo i pulsku opću bolnicu i kadrove u njoj kako bi jednog dana dio djelatnosti prešao u klinike, a onda i sama bolnica u kliničku bolnicu.  Mislim da osim velikih centara u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Osijeku i ostali krajevi Hrvatske imaju pravo na jednaku razinu zdravstvene zaštite i skrbi te jednako pravo na kvalitetno obrazovanje.“

„Kulminacija oko pokretanja studija medicine u Puli je dosegnuta traženjem sporazuma s najbližim KBC-om i Medicinskim fakultetom od strane Nacionalnog vijeća i za studij medicine u Puli i pri HKS-u. HKS je dostavio Sporazum s KBC-om „Sestre milosrdnice“, a Sveučilište u Puli Sporazum sa Sveučilištem u Splitu. Po dobivenom sporazumima Katoličkom sveučilištu je izdana suglasnost Nacionalnog vijeća, a pulskom Sveučilištu nije. Pametnome dosta!“ poručuje Radolović.


Current track

Title

Artist

Background