e-Konzultacije

Nacrt prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola i Nacrt Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 28. listopada 2021. godine započinje s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire […]

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 13. listopada 2021. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022. – 2024. […]

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, 22. rujna 2021. godine Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 22.  rujna 2021. godine […]


Current track

Title

Artist

Background